ربات حمایت از بیماران هپاتیتی


هدف اصلی از این ربات حمایت از بیماران هپاتیتی و همچنین کمک به اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه در جهت شناخت و درمان هپاتیت های ویروسی می باشد.

به حامیان بپیوندید